2009, Coordinador de programes de mobilitat de la UV: ERASMUS, SICUE i Programa Internacional de la UV (6 anys: 2009/2010—2014/2015).

2011, Coordinador d’estudis de 3er any en el Grau en Filosofia de la UV.

2013, Secretari del Departament de Lògica i Filosofia de la Ciència (1 any i 2 mesos: 01/09/2013—30/10/2014).

2014, Secretari de la CCA del Máster en Pensamiento Filosófico Contemporáneo de la UV.

2014, Secretari de la Càtedra Blasco de Filosofía i Ciutadania.